Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Tarnów, Poland
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie logo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została utworzona w maju 1998 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia zawodowa nowego typu. Aktualnie Uczelnia prowadzi kształcenie na 19 kierunkach: filologia polska, filologia (angielska, germańska, romańska), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym, matematyka, chemia, ochrona środowiska, automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, praca socjalna, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz grafika, wzornictwo. Kształcenie – w tym także kształcenie na odległość – odbywa się według nowoczesnych form i metod, zgodnie z kompetencyjnymi efektami kształcenia, określonymi dla każdego kierunku studiów.

W Uczelni działa Biblioteka, która wspiera procesy dydaktyczne i naukowo-badawcze poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz źródeł informacji naukowej i technicznej, a także użytkowników biblioteki wspiera w zaspokojeniu potrzeb informacyjno – edukacyjnych.