Politechnika Lubelska

Lublin, Poland
Politechnika Lubelska logo

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców 1953 w roku. Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej funkcjonuje sześć wydziałów:

oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane:

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby naszego regionu. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii.

Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne. Do dyspozycji naukowców, studentów i wszystkich zainteresowanych pozostaje Biblioteka Politechniki Lubelskiej. Tu także gromadzone są publikacje pracowników Politechniki Lubelskiej.

Learn more about open access at Politechnika Lubelska