Politechnika Poznańska

Poznań, Poland
Politechnika Poznańska logo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie 31 kierunków studiów. Studiuje tutaj około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego.  Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych KEJN (Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych) na lata 2013-2017, w wyniku której 6 wydziałów Politechniki Poznańskiej otrzymało kategorię A, a tylko 4 kategorię B.

Rocznie dorobek naukowy pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Stan zbiorów Biblioteki PP wynosi ogółem ponad 450 tysięcy woluminów.

Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska  od kilku lat konsekwentnie realizuje  strategię umiędzynarodowienia uczelni  między innymi poprzez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych.

Politechnika Poznańska posiada ponad 400 aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę ponad tysiącu studentom i kilkuset pracownikom oraz ponad 150 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni.

Visit the ICM Virtual Library of Science website  for information about the IEEE open publishing program under consortium license

Learn more about open access at Politechnika Poznańska